# Иш Актынын аталышы Сот Акт кабыл алынган дата Акт сайтта жарыяланды
122351 №05-418/15 ГД. о возмещении убытков ... К.И. о возмещении убытков Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 04-03-2015 29-07-2015 20:24
122352 №05-390/15 ГД. о признании сделки недействительной ... Л.Ж. о признании сделки недействительной Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 26-02-2015 29-07-2015 20:11
122353 №05-290/15 ГД. сатуу, сатып алуу келишимин анык деп табуу жөнүндө ... Д. - ... Ч. сатуу, сатып алуу келишимин анык деп табуу жөнүндө Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 16-02-2015 29-07-2015 19:51
122354 №05-288/15 ГД. об отмене договора дарения ... Е.В. - ... В.Ю. об отмене договора дарения Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 16-02-2015 29-07-2015 19:40
122355 №05-306/15 ГД. белекке берүү келишимин жокко чыгаруу жөнүндө ... Р. - ... К. белекке берүү келишимин жокко чыгаруу жөнүндө Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 26-02-2015 29-07-2015 19:24
122356 №05-2314/14 ГД. жер тилкесинен чыгаруу жөнүндө ... А. - ... А. жер тилкесинен чыгаруу жөнүндө Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 05-02-2015 29-07-2015 19:06
122357 №05-2293/14 ГД. о взыскании суммы ... Б.Дж. - ... А.О. о взыскании суммы Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 02-02-2015 29-07-2015 18:54
122358 №05-183/15 ГД. тартуулоо келишимдерин жараксыз деп табуу жөнүндө ... Э.Э. - ... Т.Э. тартуулоо келишимдерин жараксыз деп табуу жөнүндө Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 16-02-2015 29-07-2015 18:39
122359 №05-2251/14 ГД сатуу, сатып алуу келишимин жокко чыгаруу жөнүндө ... прокуратурасы - ... айыл өкмөтү сатуу, сатып алуу келишимин жокко чыгаруу жөнүндө Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 28-01-2015 29-07-2015 18:24
122360 №05-2245/14 ГД. о признании договора купли-продажи и завещания недействительным ... С.В. - ... И.Н. о признании договора купли-продажи и завещания недействительным Жумагулов Памирдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 29-07-2015 29-07-2015 18:12
Баракчадагы жазылыштар: