# Иш Актынын аталышы Сот Акт кабыл алынган дата Акт сайтта жарыяланды
127161 ГД-2665/13.Б3 по иску Турсунбайева А.Т. к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Турсунбайев Алибек Турсунбайевич - МВД Кыргызской Республики ДПС ГУВД г.Бишкек по иску Турсунбаева А. к МВД Кыргызской Республики ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 13-08-2013 30-08-2013 20:32
127162 ГД-2696/13.Б3 по иску Жангельдиева Шаршена Жолдошбековича к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Жангельдиев Шаршен Жолдошбекович - МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области по иску Жангельдиева Ш. к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:30
127163 ГД-2697/13.Б3 по иску Шаршекеева Урустома Туратовича к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Шаршекеев Урустом Турарович - МВД Кыргызской Республики, УДПС Чуйской области по иску Шаршекеева У.Т. к МВД Кыргызской Республики УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:28
127164 ГД-2704/13.Б3 по иску Осмоналиева Кубата Памирбековича к МВД Кыргызской Республитки УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работ е и взыскании морального вреда Осмоналиев Кубат Памирбекович - МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области по иску Осмоналиева К к МВД Кыргызской Республики ДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:26
127165 ГД-2698/13.Б3 по иску Турдалиева Руслана Шайлобековича к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Турдалиев Руслан Шайлобекович - МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области по иску Турдалиева Р. к МВД Кыргызской Республики ДСП ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:24
127166 ГД-2705/13.Б3 по иску Андашева Мирбека Асланбековича к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Андашев Мирбек Асланбекович - МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области по иску Андашева М.А. к МВД Кыргызской Республики к ДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:22
127167 ГД-2678/13.Б3 по иску Койбакова Мурасбека Сарыевича к МВД Кыргызской республики ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе и взыскании морального вредаго Койбаков Мурасбек Сарыевич - МВД Кыргызской Республики ДПС ГУВД г.Бишкек по иску Койбакова М.С. к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 13-08-2013 30-08-2013 20:19
127168 ГД-2703/13.Б3 по иску Урдолотова У.К. к МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области о восстановлении на работе и взыскании морального вреда Урдолотов Урмат Кубулбекович - МВД Кыргызской Республики, УДПС ГУВД Чуйской области по иску Урдолотова У. к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 14-08-2013 30-08-2013 20:17
127169 ГД-2682/13.Б3 по иску Тынаева Мирбека Сардарбековича к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек о восстанолвении на работе и взыскании сорального вреда Тынаев Мирбек Сардарбекович - МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек по иску Тынаева М.С. к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 13-08-2013 30-08-2013 20:12
127170 ГД-2677/13.Б3 по иску Акирова Нурбека Сайдиновича к МВД Кыргызской , ДПС ГУВД г. Бишкек Акиров Нурбек Сайдинович - МВД Кыргызской Республики , ДПС ГУВД г.Бишкек о восстановлении на работе и взщыскании морального вреда по иску Акерова Н.С. к МВД Кыргызской Республики, ДПС ГУВД г. Бишкек о восстановлении на работе Тилекеева Аида Мейманалиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту 13-08-2013 30-08-2013 20:10
Баракчадагы жазылыштар: