# Иш Актынын аталышы Сот Акт кабыл алынган дата Акт сайтта жарыяланды
216041 УД-895/13БЗ Преступления против личности У.Т.Ж. - Г.Д.А. Дело прекращено Архарова Кымбат Кадыровна Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 16-08-2013 16-08-2013 11:40
216042 УД-963 по обвинению Замирбек уулу Э. Замирбек уулу Э. - Улакова А.К. по обвинению Замирбек уулу Э. Эсеналиев Нурбек Канатбекович Бишкек шаардык соту 15-08-2013 15-08-2013 17:21
216043 5-1450 Абдиева А. "Кыргыз почтасы" МИ. Наырн районунудагы филиалы Абдиева А. - "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасынын Нарын райондук филиалы о восстановлении на работе Уметалиева Галина Дюшекеевна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 05-08-2013 15-08-2013 16:58
216044 № 6-118/13 ЭД ашык төлөнгөн 1 155 000 сомду өндүрүү жөнүндө “Бек” дыйкан чарбасы - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлиги ашык төлөнгөн 1 155 000 сомду өндүрүү жөнүндө Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 29-07-2013 15-08-2013 11:43
216045 05-1363/13 ГД Усенбекова Н.Б. к Перегудову В.В. о взыскании суммы долга Усенбекова Нурсия Байымкуловна - Перегудов Владмир Васильевич Усенбекова Н. к Перегудову Н. о взыскании суммы Уметалиева Галина Дюшекеевна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 01-01-2008 15-08-2013 10:21
216046 УД-964 по обвинению Даниэль уулу М. и Рахатбекова Н.Р. Даниэль уулу М. и Рахатбеков Н.Р. - Эгембердиев А.Т. по обвинению Даниэль уулу М. и Рахатбекова Н.Р. Эсеналиев Нурбек Канатбекович Бишкек шаардык соту 14-08-2013 14-08-2013 19:48
216047 УД-824 по обвинению Кулунбаева А.А. Кулунбаев А.А. - Иманкулова Е.Р., Сагындыкова М.Дж., Усенова Т.К., Лауманова С.П.. по обвинению Кулунбаева А.А. Эсеналиев Нурбек Канатбекович Бишкек шаардык соту 12-08-2013 14-08-2013 19:45
216048 УД-912/13Б4 УД по обвинению Садыковой Жазиры Бекбоевны Садыкова Жазира Бекбоевна - Есеналиева Бактыгуль Турдубековна УД по обвинению Садыковой Ж., Сыдыков Аскат Шаршекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 29-07-2013 14-08-2013 14:46
216049 УД-910/13Б4 УД по обвинению Урмат уулу Азамата Урмат уулу Азамат - Исламов Фарух Эркинович УД по обвинению Урмат уулу Азамата Сыдыков Аскат Шаршекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 29-07-2013 14-08-2013 14:42
216050 УД-915 по обвинению Гарипова Р.Т. Гарипов Р.Т. - Рассолова Н.Б. по обвинению Гарипова Р.Т. Эсеналиев Нурбек Канатбекович Бишкек шаардык соту 13-08-2013 13-08-2013 19:42
Баракчадагы жазылыштар: