Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
167311 5-1031/13 сатуу-сатып алуу жана тартуулоо келишимдерди жокко чыгаруу Ноокат тамеки фабрикасы ЖЧК - И.Арипов, М.Сатымбаева жана башкалар Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 17-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:45
167312 5-1025/13 акча каражатын өндүрүү Каримова Райхан - Абдрахманова Мендайым Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 17-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:34
167313 5-858 признание документов недействительными Варава Лариса Александровна - Варавва Александр Данилович, Гусев Анатолий Васильевич и Шавлыгина Зинаида Дмитриевна Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 17-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:30
167314 5-1029 взыскание задолженности по заработной плате Айткулов Х.Н. - ОсОО “Альянс Ван Тобакко Ош” Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 18-06-2013 18:23
167315 5-2092 восстановление на работе Кошоев Каныбек Султанович - УГНС по Чуйскому району Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:18
167316 5-914 ээлеген кызматка кайрадан орноштуруу Рапиев Абдыразак Калыкович менен Жээнбеков Оросбек Коконовичтин - Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жана сууда жүрүүчү транспортунун Мамлекеттик агентствосунун Ош аймактык башкармалыгы Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:11
167317 5-1048 турак-жайдан чыгаруу Турусбеков Абдиназар - Азизахунова Зухра Назаровна жана Азизахунов Хамид Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-05-2013
Каралды 18-06-2013 18:04
167318 5-1051 турак-жайды жана башка мүлктү бөлүштүрүү Жоробаева Эльмира - Жоробаев Сапарбай Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-05-2013
Каралды 18-06-2013 17:58
167319 5-1050 кызматынrа орноштуруу Кочконова Рабия - Бирлик айыл округунун №54 Эшме орто мектеби Сатыбалдиева Нургуль Айыповна (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-05-2013
Каралды 18-06-2013 17:50
167320 5-659\13 о выселении ЗАО "Демир Кыргы Интернэшнл Банк" - Хурибаеву З. Мельникова Маргарита Павловна Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 19-04-2013
Каралды 18-06-2013 17:47
Баракчадагы жазылыштар: