Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
82741 ГД-1823/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Ахунбаеву ИМ. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Ахунбаев ИМ. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:48
82742 АБ-354/14 ГД Бишкекское управление газавого хозяйства ОАО "Кыргызгаз" к Доулбекову Т.А. Бишкекское управление газавого хозяйства ОАО "Кыргызгаз" - Доулбеков Т.А. Мусуралиева Аида Султангазиевна Чүй облусунун Аламедин райондук соту 05-06-2014
Каралды 17-04-2014 09:46
82743 ГД-1822/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Кыйсабекову Т.И. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Кыйсабеков Т.И. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:45
82744 ГД-1821/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Качкынбаеву Ж.А. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Качкынбаев Ж.А. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:43
82745 ГД-1826/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Абдырахманову Б.С. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Абдырахманов Б.С. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:41
82746 ГД-1825/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Ашырбаеву Ж.А. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Ашырбаева Ж.А. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:40
82747 ГД-1834/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Алмабашеву К.И. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Алмабашеву К.И. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:38
82748 ГД-1833/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Аттокуровой А.Ж. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Аттокурова А.Ж. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:37
82749 ГД-1818/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Ишеналиеву М.А. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Ишеналиев М.А. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:34
82750 ГД-1832/14Б1 ОсОО "ВИНЛАЙН" к Осмоналиеву Э.К. о взыскании задолженности ОсОО "ВИНЛАЙН" - Осмоналиеву Э.К. Оморова Максуда Мадиевна (Иштебеген) Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Каралды 17-04-2014 09:33
Баракчадагы жазылыштар: