Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
31 УД-1295/18-06 Преступления против правосудия К.Р.Ж. Кудаяров Жолборс Жеенбаевич Ош облусунун Ош шаардык соту 05-11-2018
Каралды 15-11-2018 14:47
32 СУ-039/18-Д8 Другие дела К.Э.Т Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 30-01-2018
Каралды 15-11-2018 13:57
33 СУ-032/18-Д8 Преступления против жизни и здоровья Т.А.М Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 25-01-2018
Каралды 15-11-2018 13:54
34 СУ-032/18-Д8 Другие дела Т.А.М Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту Каралды 15-11-2018 13:54
35 АТ04-40/18-УД Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства А.Н.Б. Жашырылган Талас облустук соту 27-11-2018
Каралып жатат 15-11-2018 13:50
36 СУ-192/18-Д8 Другие дела Б.С.С Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 18-07-2018
Каралды 15-11-2018 13:48
37 СУ-035/18-Д8 Другие дела К.А.А. Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 29-01-2018
Каралды 15-11-2018 13:45
38 СУ-167/18-Д8 Другие дела А.З.К. Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 11-06-2018
Каралды 15-11-2018 13:31
39 СУ-161/18-Д8 Другие дела К.Н.Т Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 01-06-2018
Каралды 15-11-2018 11:34
40 СУ-138/18-Д8 Другие дела А.У.М. Осмоналиева Уулкан Мыкталиевна Жалалабат облусунун Сузак райондук соту 03-05-2018
Каралды 15-11-2018 11:29
Баракчадагы жазылыштар: