Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
45241 УД-1351 Грабеж Марат уулу Саламат Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:18
45242 УД-677 Наркотики Аширов Алмазбек Маратович, Амангулов Жанат Асылбекович Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:17
45243 УД-1352 Наркотики Аманбаев Мирбек Асанович Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:15
45244 УД-1363 Кража Абдрахманова Гулькайыр Ашимкуловна Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:14
45245 УД-1216 Солтонкулова Г.К. Солтонкулова Гулькайыр Кокталовна Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:13
45246 УД-1175 Мошенничество Баякунов Нарынбек Кадырович Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:07
45247 УД-866 Кубатова Айнура Арзынбаевна Кубатова Айнура Арзынбаевна Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:06
45248 УД-1248 Райбой Абарбеков А., Эстебесов А. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:04
45249 УД-1140 Мотуев А.Б. Мотуев Адилет Бектурович Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:03
45250 УД-640 Кража Рахманбердиева Гульбара Талантбековна Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 18-11-2013 11:02
Баракчадагы жазылыштар: