Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
53681 КИ-890 Ашымбеков К.А., Эсенов А. Ашымбеков К.А., Эсенов А. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:19
53682 КИ-890 Ашымбеков К.А., Эсенов А. Ашымбеков К.А., Эсенов А. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:17
53683 КИ-890 Ашымбеков К.Б., Эсенов А.К. Ашымбеков К.А., Эсенов А.К. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:15
53684 УД.868\13\Б4 Эмилбек уулу А., Алмазбек уулу Р. Эмилбек уулу А., Алмазбек уулу Р. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:12
53685 УД-868 Эмилбек уулу А., Алмазбек уулу Р. Эмилбек уулу А., Алмазбек уулу Р. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:09
53686 УД-868\13\Б4 Алмазбек уулу Эрмек Алмазбек уулу Эрмек Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:04
53687 УД-868\13Б4 Кража Алмазбек уулу Эрлан Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралды 05-09-2013 19:02
53688 УД-1044 Кража Филиппенков Н.В. Абдухалыков Мелис Асанбекович (Иштебеген) Чүй облусунун Иссык Ата райондук соту Каралып жатат 05-09-2013 18:34
53689 УД1105/13 Уголовное дело по обвинению Бейшеева Улана Абдыраевича по ст.164,172 УККР. Бейшеев Улан Абдыраевич Гилязетдинова Инара Ильгизовна Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 21-10-2013
03-10-2013
19-09-2013
Каралды 05-09-2013 18:33
53690 УД-1068\13\б4 Филимонов Тимур Григорьевич Филимонов Тимур Григорьевич Гилязетдинова Инара Ильгизовна Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 22-10-2013
25-09-2013
11-09-2013
Каралып жатат 05-09-2013 18:32
Баракчадагы жазылыштар: