Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
4361 №6-77/13 АД о признании недействительным выписки из постановления Мэрии города Бишкек от 29 марта 1998 года №298 Ажыгулов Т.Э. Акматов Болотбек Джусупбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 28-03-2013
Каралды 05-06-2013 09:44
4362 №6-65/13 АД о признании недействительным постановления Свердловской районной администрации мэрии города Бишкек за №498-п от 26 декабря 2006 года Маматов У. Акматов Болотбек Джусупбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 25-05-2013
Каралды 05-06-2013 09:26
4363 №6-51/13 АД о признании недействительными постановления Свердловской районной администрации мэрии города Бишкек №232-п от 22 декабря 2007 года и Государственного акта о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№160221 от 19 сентября 2008 года Куслин В.А. Акматов Болотбек Джусупбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 18-03-2013
Каралды 05-06-2013 09:10
4364 № 06-191/13 АД Чолпон айыл өкмөтүнүн 2007-жылдын 30-ноябрындагы №14-чечимин, К.Байтерековдун наамына берилген мамлекеттик актыларын жана бул акылардын негизинде жүргүзүлүп К.Байтерековго берилген паспортизация ведомостторун жана Чолпон айыл өкмөтү менен К.Байтерековдун Кочкор райондук прокуратурасынын Нарын областтык администрациясынын кызыкчылыгында - “ЛСВ Чоң-Туз” ЖЧКнун башкы директору К.Байтереков, Кочкор районунун “Кочкор Кара-Туз шахтасы” коомдук бирикмесинин башчысы К.Букаров Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 04-06-2013 14:49
4365 6-674/12 АД Кара-Суу районунун прокуратурасы Кара-Суу районунун прокуратурасы Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 04-06-2013 14:04
4366 6-756/12 АД Жалал-Абад шаарындагы №12 Кондоминиум Жалал-Абад шаарындагы №12 Кондоминиум Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 04-06-2013 13:40
4367 6-778/12 АД, 6-23/13 АД по заявлению Бейшенова Б. Бейшенов Б. Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 04-06-2013 11:40
4368 6-779/12АД о признании недействительным договора купли-продажи, постановления, государственного акта ОсОО "Саламат К" - Мэрия г.Бишкек, ОсОО "Ак-Чуй" Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 03-06-2013 10:25
4369 № 6-164/13 АД Савиркулов Ш. Савиркулов Ш. Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 21-05-2013
Каралып жатат 31-05-2013 17:55
4370 6-154/13-АД о признании недействительным постановления Аширбекова Ж. - Ленинская сельская управа Джумашов Кабылбек Огонбаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 31-05-2013 17:49
Баракчадагы жазылыштар: