Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
4491 №6-785/12 АД, №6-30/13 АД прокурор г.Сулюкта Прокурор г.Сулюкта Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 03-04-2013 17:17
4492 №6-868/12 АД С. Балтабаев, Э.Шерматов С.Балтабаев Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 03-04-2013 17:09
4493 6-833/12 АД Сузак айыл округу Сузак айыл округу Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 03-04-2013 11:25
4494 №6-96/13 АД По заявлению Айдаровой Д. Айдарова Дилбар Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 04-04-2013
Каралды 04-03-2013 00:00
4495 6-728/12 АД, о признании недействительными решения Орокского айыл окмоту №541 от 04.02.08г., постановления Орокского аильного кенеша №25 от 04.02.08г., государственных актов о праве частной собственнсоти на земельный участок и договоров купли-продажи от 23.12.08г. Орокский айыл окмоту Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 21-02-2013
Каралып жатат 21-02-2013 00:00
4496 №6-769/12 АД Украинская Л.А. к Бостеринской сельской управе Украинская Л.А. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 09-01-2013
08-01-2012
Каралды 07-02-2013 00:00
4497 № 06-772/12 АД Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын 2001-жылдын 27-апрелиндеги №163-токтомун жокко чыгаруу жөнүндөгү 2001-жылдын7-сентябрындагы №351-токтомун жокко чыгарып берүү жөнүндөгү арызы Сару айыл округу - Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы, Кызыл-Суу айыл округу, Жети-Өгүз райондук токой чарбасы, Жети-Өгүз райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 10-01-2013
Каралды 10-01-2013 00:00
4498 № 6-865/12 АД По заявлению Дуйшеева К. Дуйшеев К. Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 25-12-2012 00:00
4499 № 06-861/12 АД Нариман айыл өкмөтүнүн 2010-жылдын 20-октябрындагы №229-токтомун, Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгы тарабынан 2011-жылдын 4-майындагы сериясы № 318447 сандуу болгон Мамлекеттик актысын жокко чыгарып берүү Байбаев И. - Джураев С.С., Нариман айыл өкмөтү, Кара-Суу райондук Госрегистри Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 18-02-2013
Каралды 24-12-2012 00:00
4500 6-850/12 АД мамлекеттик актыны жокко чыгаруу жөнүндө Абдуллаев Т. Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 11-02-2013
Көзөмөл тартибинде даттанылды 18-12-2012 00:00
Баракчадагы жазылыштар: