Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
1 № 6-400/12 АД на действия главы Ак-Кудукского айыл окмоту Ысык-Атинского района Котова В.А. - Глава Ак-Кудукского айылного округа Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 28-05-2012 00:00
2 6-803/12 АД, 6-48/13 АД о признании недействительным государственного акта о праве частной собственности на земельный участок и о признании незаконным постановления Мэрии г.Талас №156 от 5 марта 2008 года Прокуратура Таласской области в интересах государства Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 26-02-2013
Каралып жатат 27-11-2012 00:00
3 №6-800/12 АД Мусакунова Б. Мусакунова Б. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 24-01-2013
Каралды 04-12-2012 00:00
4 № 6-1/13 АД Токтомду жооко чыгаруу жөнүндө Бекдылдаева Ш.М. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 14-12-2012 00:00
5 6-850/12 АД мамлекеттик актыны жокко чыгаруу жөнүндө Абдуллаев Т. Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 11-02-2013
Көзөмөл тартибинде даттанылды 18-12-2012 00:00
6 6-851/12 ченемдик эмес актыларды жараксыз деп табуу жана Госрегистрди милдеттендирүү Жоошов Сүйүн - Кара-Булак айылдык округу, Баткен райондук Госрегистри, Кадыркулова Альмира Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 12-03-2013
11-02-2013
11-02-2013
Каралды 18-12-2012 00:00
7 6-848/12 АД о признании недействительным постановления Октябрьской райадминистрации №90 от 29.03.2006г. в части выделения земельного участка Тазабекову А.Ч. Токторова А. - Октябрьская райадминистрации мэрии г.Бишкек, Мэрия г.Бишкек, ДИЖС мэрии г.Бишкек Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 12-02-2013
Каралды 18-12-2012 00:00
8 № 06-861/12 АД Нариман айыл өкмөтүнүн 2010-жылдын 20-октябрындагы №229-токтомун, Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгы тарабынан 2011-жылдын 4-майындагы сериясы № 318447 сандуу болгон Мамлекеттик актысын жокко чыгарып берүү Байбаев И. - Джураев С.С., Нариман айыл өкмөтү, Кара-Суу райондук Госрегистри Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 18-02-2013
Каралды 24-12-2012 00:00
9 № 6-865/12 АД По заявлению Дуйшеева К. Дуйшеев К. Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 25-12-2012 00:00
10 № 06-772/12 АД Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын 2001-жылдын 27-апрелиндеги №163-токтомун жокко чыгаруу жөнүндөгү 2001-жылдын7-сентябрындагы №351-токтомун жокко чыгарып берүү жөнүндөгү арызы Сару айыл округу - Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы, Кызыл-Суу айыл округу, Жети-Өгүз райондук токой чарбасы, Жети-Өгүз райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 10-01-2013
Каралды 10-01-2013 00:00
Баракчадагы жазылыштар: