Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
1 18-Р Другие дела Гражданин Токтоналиев А. С. - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики Мамыров Эркинбек Тобокелович КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 26-11-2013
Каралды 14-03-2016 11:54
2 АБ-362/13-ЭД ОАО "Кыргызнефтегаз" к ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" о взыскании задолженности. ОАО "Кыргызнефтегаз" - ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" Албанова Джумагуль Кубегеновна Бишкек шаардык соту 18-03-2014
Каралды 23-12-2013 15:57
3 12-Р О проверке конституционности отдельных норм законов КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) КР», «О государственном языке КР», «О нормативных правовых актах КР», «О Регламенте Жогорку Кенеша КР», «О Правительстве КР» Гражданин Трофимов И.А. - Жогорку Кеӊеш Кыргызской Республики Осконбаев Эмиль Жолдошевич КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 28-11-2013
Каралды 18-12-2013 16:46
4 11-Р О проверке конституционности пункта 2 статьи 337-6 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики Гражданка Шигаева Д.У. - Жогорку Кеӊеш Кыргызской Республики Осконбаев Эмиль Жолдошевич КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 22-11-2013
Каралды 18-12-2013 16:30
5 9-Р О проверке конституционности абзаца второго пункта 12 Положения «О пенсиях за особые заслуги перед Кыргызской Республикой» Граждане Балтабаев Т., Исаков И.И., Артыков А., Мамытова Т.Б., Коркмазов Х.З. - Правительство Кыргызской Республики Бобукеева Меергуль Рыскулбековна КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 16-11-2013
Каралды 18-12-2013 16:18
6 8-Р Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 128-беренесинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 6-пунктуна, 33-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ карама-каршы келүүсүн таануу жѳнүндѳ Жаран О.К. Мадинов - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши Макешов Джумадил Макешович (Иштебеген) КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 06-11-2013
Каралды 18-12-2013 15:49
7 6-Р О проверке конституционности некоторых норм положений Национального банка Кыргызской Республики граждане Кемпирбаева Ч.С., Абдразаков Н.А. - Национальный Банк Кыргызской Республики Айдарбекова Чинара Аскарбековна КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 29-10-2013
Каралды 18-12-2013 12:22
8 10-Р Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик (аскерден тышкары) кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, Биринчи май райондук сотунун, Жайыл райондук сотунун суроо-талаптары боюнча - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши Осмонова Чолпон Омоковна КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 19-11-2013
Каралды 20-11-2013 15:33
9 ОС-СД/03 Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 42-беренесинин экинчи абзацын, 48- беренесинин экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык эмес деп табуу жөнүндө Жарандар А.К. Рахимов, К.К. Кудайбергенов, С.А. Мусабаев - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна КР Жогорку Сотунун Конституциялык Палатасы 31-10-2013
Каралды 24-10-2013 17:24