Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
31 №АБ-06-80/20ЭД О признании договоров недействительными К.О.ОО №1» - ОАО «№2к», ОсОО «№3», Жашырылган Бишкек шаардык соту 04-03-2020
Каралып жатат 21-02-2020 10:12
32 №АБ-06-73/20ЭД О взыскании суммы (Задолженность) ФТсОО «№1» - ОсОО «№2» Жашырылган Бишкек шаардык соту 04-03-2020
Каралып жатат 21-02-2020 09:57
33 № ЭД-55/20МД О взыскании обязательных платежей (налог и страховые взносы) Мамлекеттик салык кызматынын Базар-Коргон району боюнча башкармалыгы - ААА Мажитов Бакытбек Омурзакович Жалалабат облусунун райондор аралык соту Каралды 20-02-2020 19:29
34 № ЭД-64/20 МД О взыскании обязательных платежей (налог и страховые взносы) Мамалекеттик салык кызматынын Майлуу-Суу шаары боюнча башкармалыгы - ЖЧК Мажитов Бакытбек Омурзакович Жалалабат облусунун райондор аралык соту Каралды 20-02-2020 19:25
35 № ЭД-54/20МД О взыскании суммы (Задолженность) Мамлекеттик салык кызматынын Базар-Коргон району боюнча башкармалыгы - ЖЧК Мажитов Бакытбек Омурзакович Жалалабат облусунун райондор аралык соту Каралды 20-02-2020 19:23
36 № ЭД-72/20МД О взыскании обязательных платежей (налог и страховые взносы) Мамлекеттик салык кызматынын Сузак району боюнча башкармалыгы - !!!!!!! Мажитов Бакытбек Омурзакович Жалалабат облусунун райондор аралык соту Каралды 20-02-2020 19:21
37 ЭД-45/2020 МБа Об устранении препятствий в пользовании имуществом Мамлекеттик салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгы - «ЮНИ.К. Кадамжай» ЖЧК Туленбаев Таирбек Абдумаликович Баткен облусунун райондор аралык соту 14-02-2020
Каралды 20-02-2020 15:29
38 №ЭД-76/19-МН О взыскании суммы (Задолженность) "КТ"ААК НФ - НМРБ Чагалдакова Махабат Бекболотовна Нарын облусунун райондор аралык соту 19-06-2019
Каралды 20-02-2020 15:18
39 №ЭД-75/19-МН О взыскании суммы (Задолженность) "КТ"ААК - “НАИА” КБ Чагалдакова Махабат Бекболотовна Нарын облусунун райондор аралык соту 19-06-2019
Каралды 20-02-2020 15:10
40 №ЭД-70/19-МН О взыскании суммы (Задолженность) "ЧЭ" ААК - С.К.Ш. Чагалдакова Махабат Бекболотовна Нарын облусунун райондор аралык соту 18-06-2019
Каралды 20-02-2020 15:01
Баракчадагы жазылыштар: