Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
7101 ЭД–000182/16-МО Другие экономические споры Кызы-Кыштак айыл окмоту - Ошэлектро ААК Досалиев Акылбек Кубатбекович Ош облусунун райондор аралык соту Каралды 26-01-2017 19:00
7102 ЭД – 000870 /16 – МО О признании действительным или недействительным договора Озгон районунун прокуратурасы - Озгон шаарынын Н.Азнабакиев атындагы Озгон шаардык балдардын маданий “Тынчтык” эс алуу паркына Досалиев Акылбек Кубатбекович Ош облусунун райондор аралык соту Каралды 26-01-2017 18:44
7103 Эд-07/17 О взыскании суммы (Задолженность) Тажыканов Т.А. - Разыкпаева А. Ибраимов Темирбек Маданбекович Талас облусунун райондор аралык соту 01-11-2017
Каралды 26-01-2017 18:41
7104 КТ-10/17-ЭД В порядке судопроизводства по экономическим делам суды рассматривают споры между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями Талас жардамчы мектеп-интернаты - Бердике баатыр айыл окмоту, Карабеков Б. Эстебесов Курал Калыгулович Талас облустук соту 02-02-2017
Каралды 26-01-2017 10:30
7105 АТ-11/17-ЭД Другие дела Джаманбаева О.П. - Раимбаев М. Раимбаев И. Боромбаев Мирлан Искакович Талас облустук соту 27-01-2017
Каралды 26-01-2017 10:15
7106 ЭД-438/2016 МБа жана ЭД-14/2017 МБа О взыскании суммы (Задолженность) «Бай-Т\ш\м» Банкыжабыкакционердиккоому - ЖолчубайуулуЗаирбек Жаманкулов Мелис Раимбердиевич Баткен облусунун райондор аралык соту 23-01-2017
Каралды 25-01-2017 18:42
7107 ЭД-356/2016 МБа Другие дела «Ошэлектро» ААК - «С\л\кт\към\р» ачык акционердик коому Жаманкулов Мелис Раимбердиевич Баткен облусунун райондор аралык соту 21-10-2016
Каралды 25-01-2017 18:12
7108 ЭД-368/2016 МБа Другие дела КРнын Банктарды кайрадан уюштуруу жана карыздарды реструкташтыруу Агентствосунун Ош жана Баткен областтары боюнча регионалдык ък\лч\л\г\ - АООТ «Кызыл Кыя тамеки ферментациялоочу заводунун» Жаманкулов Мелис Раимбердиевич Баткен облусунун райондор аралык соту 19-10-2016
Каралды 25-01-2017 18:09
7109 ЭД-241/2016 МБа О взыскании суммы (Задолженность) «Айыл Банк» ААК - Исманалиев Арсланбек Матмуратович Жаманкулов Мелис Раимбердиевич Баткен облусунун райондор аралык соту 24-08-2016
Каралды 25-01-2017 17:59
7110 ЭД-406/2016 МБа О взыскании суммы (Задолженность) «Айыл Банк» ачык акционердик коому - Абсатаров Акылбек Жаманкулов Мелис Раимбердиевич Баткен облусунун райондор аралык соту 28-12-2016
Каралды 25-01-2017 17:56
Баракчадагы жазылыштар: