Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
147991 ГД-5103/16г.Б1 О взыскании долга ОАО Российско-Кыргызский "Аманбанк" - Жээнбекова Г., Шанабаев Ж.Т., Сакиев Н.Э. Сулайманова Салтанат Куванычбековна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 29-03-2017
27-03-2017
13-03-2017
22-02-2017
07-02-2017
26-01-2017
17-01-2017
09-01-2017
Каралды 18-04-2017 17:39
147992 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:33
147993 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:33
147994 ГД-1370/17г.Б1 О взыскании долга Медетов С.Б. - ОАО "Росинбанк" Сулайманова Салтанат Куванычбековна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 14-04-2017
04-04-2017
28-03-2017
15-03-2017
Каралды 18-04-2017 17:30
147995 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:29
147996 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:29
147997 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:29
147998 ГД-435 0717 Другие дела К.У.А. - Х.З. Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:29
147999 ГД-641 0717 Другие дела Т.Д. - О.Р.ишканасы Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:27
148000 ГД-641 0717 Другие дела Т.Д. - О.Р.ишканасы Абдыкахаров Уткирбек Сыдыкалиевич Ош облусунун Өзгөн райондук соту Каралды 18-04-2017 17:27
Баракчадагы жазылыштар: