Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
31 6-850/12 АД мамлекеттик актыны жокко чыгаруу жөнүндө Абдуллаев Т. Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 11-02-2013
Көзөмөл тартибинде даттанылды 18-12-2012 00:00
32 6-851/12 ченемдик эмес актыларды жараксыз деп табуу жана Госрегистрди милдеттендирүү Жоошов Сүйүн - Кара-Булак айылдык округу, Баткен райондук Госрегистри, Кадыркулова Альмира Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 12-03-2013
11-02-2013
11-02-2013
Каралды 18-12-2012 00:00
33 6-848/12 АД о признании недействительным постановления Октябрьской райадминистрации №90 от 29.03.2006г. в части выделения земельного участка Тазабекову А.Ч. Токторова А. - Октябрьская райадминистрации мэрии г.Бишкек, Мэрия г.Бишкек, ДИЖС мэрии г.Бишкек Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 12-02-2013
Каралды 18-12-2012 00:00
34 4-0114/13УД Орунтаев Т.Р. Орунтаев Төлөмүш Раимжанович Абдырахманов Жакып Токтобекович (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 12-02-2013
Каралды 20-12-2012 00:00
35 05-2091/12 ГД О восстановлении на работе Молдалиев Асылбек Бакасович - Отдел внутренних дел г.Токмок Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Көзөмөл тартибинде даттанылды 20-12-2012 00:00
36 № 06-861/12 АД Нариман айыл өкмөтүнүн 2010-жылдын 20-октябрындагы №229-токтомун, Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгы тарабынан 2011-жылдын 4-майындагы сериясы № 318447 сандуу болгон Мамлекеттик актысын жокко чыгарып берүү Байбаев И. - Джураев С.С., Нариман айыл өкмөтү, Кара-Суу райондук Госрегистри Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 18-02-2013
Каралды 24-12-2012 00:00
37 № 6-865/12 АД По заявлению Дуйшеева К. Дуйшеев К. Осмоналиев Камиль Турдубекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 25-12-2012 00:00
38 5-633 о признании незаконным приказа, о восстановлении на прежней занимаемой должности, взыскании з/п за время вынужденного прогула Чодобаев Э.Т. - Генеральная прокуратура КР Арстанбаева Дилара Эркиновна Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 25-03-2013
Каралды 26-12-2012 00:00
39 № 06-772/12 АД Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын 2001-жылдын 27-апрелиндеги №163-токтомун жокко чыгаруу жөнүндөгү 2001-жылдын7-сентябрындагы №351-токтомун жокко чыгарып берүү жөнүндөгү арызы Сару айыл округу - Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы, Кызыл-Суу айыл округу, Жети-Өгүз райондук токой чарбасы, Жети-Өгүз райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы Мухамеджанов Абылай Жумакадырович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 10-01-2013
Каралды 10-01-2013 00:00
40 № 4- 0185/13 УД Килин Александр Владимирович Килин Александр Владимирович Темирбеков Лепес Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 21-02-2013
Каралды 10-01-2013 00:00
Баракчадагы жазылыштар: