Ф.И.О судьи-докладчика скрыто до публикации судебного акта (для судей Областных судов, Бишкекского городского суда и Верховного суда КР)

# Иш Сот Отурумдун датасы Иштин абалы Сайтта катталуу
21 6-803/12 АД, 6-48/13 АД о признании недействительным государственного акта о праве частной собственности на земельный участок и о признании незаконным постановления Мэрии г.Талас №156 от 5 марта 2008 года Прокуратура Таласской области в интересах государства Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 26-02-2013
Каралып жатат 27-11-2012 00:00
22 4-049/13УД Хегай В.В. Хегай Вадим Викторович Абдырахманов Жакып Токтобекович (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 23-01-2013
Каралды 04-12-2012 00:00
23 4-025/13УД Шамурзаев Д.Ж. Шамурзаев Дамирбек Жамалович Абдырахманов Жакып Токтобекович (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 17-01-2013
Каралды 04-12-2012 00:00
24 №6-800/12 АД Мусакунова Б. Мусакунова Б. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 24-01-2013
Каралды 04-12-2012 00:00
25 05-2047/12 ГД Буйрукту жокко чыгаруу, мурдагы ээлеген кызматына орноштуруу, бош жүргөн күндөрү үчүн эмгек акысын, материалдык жана моралдык чыгымдарды өндүрүп берүү жөнүндө Атантаев Догдурбек Акматович - Омуралиев айыл округунун башчысы Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 01-03-2013
Көзөмөл тартибинде даттанылды 05-12-2012 00:00
26 05-2057/12 ГД Об отмене приказа об увольнении, восстановлении на прежнюю должность и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула Исраилов Абсамат Жоробекович - Счетная палата Кыргызской Республики Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Көзөмөл тартибинде даттанылды 05-12-2012 00:00
27 05-243/СГ по иску Турдукулова А.И. к МИД КР Турдукулов А.И. - МИД КР Жашырылган (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 06-03-2013
Каралып жатат 12-12-2012 00:00
28 № 4-083/13 УД Мамбетов У. С. Мамбетов У. С. Акыев Арзыбек (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 31-01-2013
Каралды 13-12-2012 00:00
29 УД 4-060/13 Ынкыбаев Р.Б. Ынкыбаев Равшан Байтикович - Исраилова Д., Байготонов Э.Т. Эсенканов Качыке Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 07-02-2013
Каралды 13-12-2012 00:00
30 № 6-1/13 АД Токтомду жооко чыгаруу жөнүндө Бекдылдаева Ш.М. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту Каралды 14-12-2012 00:00
Баракчадагы жазылыштар: