# Иш Сот Отурумдун убактысы Сайтта публикацияланган
11 (№ГД-109-19/Ба5) №ГД-02-20/Ба5 М.М.Т. - М.У.И. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 26-12-2019 11:00 16-12-2019 10:46
12 (№ГД-110-19/Ба5) №ГД-03-20/Ба5 С.Д.М. - А.Э.Д.. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 14-01-2020 11:00 23-12-2019 12:59
13 (№ГД-110-19/Ба5) №ГД-03-20/Ба5 С.Д.М. - А.Э.Д.. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 23-12-2019 10:30 16-12-2019 10:17
14 (№ГД-112-19/Ба5) №ГД-04-20/Ба5 К.Э.К. - Дж.Б.Б. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 24-01-2020 11:00 23-01-2020 10:59
15 (№ГД-112-19/Ба5) №ГД-04-20/Ба5 К.Э.К. - Дж.Б.Б. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 23-01-2020 11:00 14-01-2020 14:24
16 (№ГД-112-19/Ба5) №ГД-04-20/Ба5 К.Э.К. - Дж.Б.Б. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 14-01-2020 14:00 26-12-2019 10:23
17 (№ГД-113-19/Ба5) №ГД-05-20/Ба5 Ш.М.А. - Ш.А.М. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 05-02-2020 11:00 23-01-2020 11:01
18 (№ГД-113-19/Ба5) №ГД-05-20/Ба5 Ш.М.А. - Ш.А.М. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 23-01-2020 10:00 14-01-2020 16:39
19 (№УД-05-19/Ба5) №УД-01-20/Ба5 Х.Р.И. - Х.И. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 20-04-2020 14:00 25-04-2020 14:44
20 (№УД-05-19/Ба5) №УД-01-20/Ба5 Х.Р.И. - Х.И. Эрматова Гулзат Муктаровна Баткен облусунун Сүлүктү шаардык соту 09-04-2020 14:00 24-03-2020 17:13
Баракчадагы жазылыштар: