# Иш Сот Отурумдун убактысы Сайтта публикацияланган
1 №№ 6-1239/18 АД; 6-118/19 АД С.К.С. - ГНС при ПКР Давлетов Айбек Абубакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 04-02-2019 10:00 11-03-2019 09:46
2 №№ 5-2843/19 ГД; 5-203/20 ГД М.к К. - С.А.М., Т.Г.Ж. Кульматова Дильбар Сабировна Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 13-02-2020 10:00 19-05-2020 13:19
3 №№ 5-2783/19 ОсОО «А» - И.З.М. Давлетов Айбек Абубакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 06-02-2020 10:00 04-03-2020 12:49
4 №№ 5-2741/19 ГД Ч.К.К. - К.Б.Ш. Давлетов Айбек Абубакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 04-02-2020 10:00 12-03-2020 14:05
5 №№ 5-2615/19 ГД; Ю.В.И. - К.В.И. Давлетов Айбек Абубакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 09-01-2020 09:30 31-01-2020 09:23
6 №№ 5-2567/19 ГД Ж.Ж., К.М.Т. - Т.Д.М., Б.А.Г., Т.С.В., Ц.А.М., Ш.А.М., Д.Д.Р., Ш.Г.Ш., А.С.Ш. Давлетов Айбек Абубакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 09-01-2020 10:00 31-01-2020 09:47
7 №ЭД61/18мбс1 ОАО "Илбирс" - ОсОО AST "Company" Есеналиева Гульжан Шаршенбековна (Иштебеген) Бишкек шаарынын райондор аралык соту 07-05-2018 10:00 16-04-2018 09:14
8 №ЭД61/18мбс1 ОАО "Илбирс" - ОсОО AST "Company" Есеналиева Гульжан Шаршенбековна (Иштебеген) Бишкек шаарынын райондор аралык соту 26-12-2017 09:00 16-04-2018 09:09
9 №ЭД61/18мбс1 ОАО "Илбирс" - ОсОО AST "Company" Есеналиева Гульжан Шаршенбековна (Иштебеген) Бишкек шаарынын райондор аралык соту 03-11-2017 11:00 16-04-2018 09:09
10 №ЭД61/18мбс1 ОАО "Илбирс" - ОсОО AST "Company" Есеналиева Гульжан Шаршенбековна (Иштебеген) Бишкек шаарынын райондор аралык соту 12-10-2017 14:00 16-04-2018 09:08
Баракчадагы жазылыштар: