# Иш Сот Отурумдун убактысы Сайтта публикацияланган
11 5-1977 Рыскулов З.О. Батыралиев Болотбек Бакирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 30-01-2013 15:30 19-11-2012 00:00
12 №4-006/13 УД Дидуля Николай Владимирович, Бахтин Александр Александрович, Клюев Константин Александрович Бокоев Каныбек Абдраевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 15-01-2013 11:00 26-11-2012 00:00
13 6-803/12 АД, 6-48/13 АД Прокуратура Таласской области в интересах государства Жашырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 26-02-2013 11:30 27-11-2012 00:00
14 №6-800/12 АД Мусакунова Б. Арапбаев Нурсейит Макенович Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 24-01-2013 15:00 04-12-2012 00:00
15 4-049/13УД Хегай Вадим Викторович Абдырахманов Жакып Токтобекович (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 23-01-2013 10:00 04-12-2012 00:00
16 4-025/13УД Шамурзаев Дамирбек Жамалович Абдырахманов Жакып Токтобекович (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 17-01-2013 10:00 04-12-2012 00:00
17 05-2047/12 ГД Атантаев Догдурбек Акматович - Омуралиев айыл округунун башчысы Жашырылган (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 01-03-2013 11:30 05-12-2012 00:00
18 05-243/СГ Турдукулов А.И. - МИД КР Жашырылган (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 06-03-2013 12:00 12-12-2012 00:00
19 УД 4-060/13 Ынкыбаев Равшан Байтикович - Исраилова Д., Байготонов Э.Т. Эсенканов Качыке Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 07-02-2013 11:00 13-12-2012 00:00
20 № 4-083/13 УД Мамбетов У. С. Акыев Арзыбек (Иштебеген) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 31-01-2013 10:00 13-12-2012 00:00
Баракчадагы жазылыштар: