# Иш Сот Отурумдун убактысы Сайтта публикацияланган
1 ГД-3098/20Б1 К.Т.С. - К.Х.И. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 05-11-2020 09:30 26-10-2020 19:41
2 ГД-2158/20Б1 А.Г.К. - МП "Бишкекглавархитектура" Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 28-10-2020 15:00 26-10-2020 19:38
3 ГД-3281/20Б1 ЗАО №1 - Э.Н.Ш. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 24-11-2020 11:00 26-10-2020 19:28
4 ГД-3282/20Б1 ЗАО №1 - В.Р.И. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 24-11-2020 10:30 26-10-2020 19:26
5 ГД-3286/20Б1 ЗАО №1 - А.Б.М., Б.Г.Т., Д.К.Ж., С.Ч.А. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 24-11-2020 10:30 26-10-2020 19:24
6 ГД-3285/20Б1 ЗАО №1 - К.Т.А., С.С.К., У.Э.А. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 24-11-2020 09:30 26-10-2020 19:22
7 ГД-3586/20Б1 Б.У.А. - Г.З.А. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 11-11-2020 09:30 26-10-2020 19:17
8 ГД-3586/20Б1 Б.У.А. - Г.З.А. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 11-11-2020 09:30 26-10-2020 19:17
9 ГД-3601/20Б1 ОАО №1 - А.Р.Т., А.Н.Т. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 25-11-2020 10:30 26-10-2020 19:13
10 ГД-3585/20Б1 ОсОО МКК №1 - С. у. З. Жолдошова Мээрим Адамжановна Бишкек шаарынын Ленин райондук соту 25-11-2020 09:30 26-10-2020 19:12
Баракчадагы жазылыштар: