Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2012-жылдагы иши жөнүндө

28-02-2013 6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2012-жылдагы иши жөнүндө

28-02-2013 5

О награждении Почетной грамотой Верховного суда Кыргызской Республики

14-12-2012 11

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө

14-12-2012 11

Об избрании судей Верховного суда Кыргызской Республики в составы судебных коллегий Верховного суда Кыргызской Республики

01-02-2013 4

О применении местными судами упрощенного порядка судебного разбирательства и принятии судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением

01-02-2013 3

Об избрании состава Научно-консультативного совета при Верховном суде Кыргызской Республики

01-02-2013 2

Об утверждении Положения о Научно-консультативном совете при Верховном суде Кыргызской Республики

01-02-2013 1

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун соттук коллегияларынын курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларын шайлоо жөнүндө

01-02-2013 4

Жергиликтүү соттордун айыпкердин өзүнө коюлган айыптоого макул болгон учурдагы соттук териштирүүнүн жана сот чечимин кабыл алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин колдонулушу боюнча.

01-02-2013 3