Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу илимий-консультациялык кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө

01-02-2013 2

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Илимий-консультациялык ке ң еш жөнүндөгү Жобону бекитүү жөнүндө

01-02-2013 1

О работе судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики за 2009 год

29-01-2010 4

О работе судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики за 2009 год

29-01-2010 3

О работе судебной коллегии по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики

29-01-2010 2

О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение

29-01-2010 1

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2009-жылдагы иши жөнүндө

29-01-2010 4

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2009-жылдагы иши жөнүндө

29-01-2010 3

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын иши жөнүндө

29-01-2010 2

Юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо тууралу иштер боюнча сот тажрыйбасы жөнүндө

29-01-2010 1