Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

О применении судами Закона Кыргызской Республики от 25 июня 2007 года N 91 по уголовным делам о преступлениях, связанных с наркотиками

14-03-2008 4

Жазык иштери боюнча апелляциялык, кассациялык жана көзөмөл инстанциясындагы соттордун ыйгарым укуктары жөнүндө

14-03-2008 6

Жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча өндүрүштү козгоонун соттук тартиби жөнүндө

14-03-2008 5

Соттордун баңгизаттарга байланышкан кылмыштар жөнүндө жазык иши боюнча Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-июнундагы No91 Мыйзамын колдонушу жөнүндө

14-03-2008 4

О практике применения судами законодательства об ответственности за нарушение правил торговли, обман покупателей и заказчиков и получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

08-07-1994 3

Сооданын эрежелерин бузгандык, граждандардан калкты тейлөөгө байланыштуу жумуштарды аткарууда мыйзамсыз акы алуу жана сатып алуучуларды алдагандык үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндөгү закондорду соттордун колдонуу практикасы тууралуу

08-07-1994 3

Түзөтүү мекемелеринин түрлөрүн дайындоо боюнча соттук тажрыйба жөнүндө

06-07-2001 7

О судебной практике назначения судами республики наказания в виде лишения свободы

04-10-1991

Республикасынын сотторунун эркинен ажыратуу жазасын белгил белгилүү боюнча соттук практикасы жөнүндө

04-10-1991

О сроках рассмотрения уголовных дел судами Кыргызской Республики

04-06-2001 5