Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Сот процесстерин уюштурууну жакшыртуу, аларды өткөрүү маданиятын жогорулатуу жана сот ишинин тарбиялык таасирин күчөтүү жөнүндө

16-07-1993

О полномочиях судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по уголовным делам

14-03-2008 6

О судебном порядке возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам

14-03-2008 5

О применении судами Закона Кыргызской Республики от 25 июня 2007 года N 91 по уголовным делам о преступлениях, связанных с наркотиками

14-03-2008 4

Жазык иштери боюнча апелляциялык, кассациялык жана көзөмөл инстанциясындагы соттордун ыйгарым укуктары жөнүндө

14-03-2008 6

Жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча өндүрүштү козгоонун соттук тартиби жөнүндө

14-03-2008 5

Соттордун баңгизаттарга байланышкан кылмыштар жөнүндө жазык иши боюнча Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-июнундагы No91 Мыйзамын колдонушу жөнүндө

14-03-2008 4

О практике применения судами законодательства об ответственности за нарушение правил торговли, обман покупателей и заказчиков и получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

08-07-1994 3

Сооданын эрежелерин бузгандык, граждандардан калкты тейлөөгө байланыштуу жумуштарды аткарууда мыйзамсыз акы алуу жана сатып алуучуларды алдагандык үчүн кылмыш жоопкерчилигижөнүндөгү закондорду соттордун колдонуу практикасы тууралуу

08-07-1994 3

О практике назначения судами видов исправительных учреждений

06-07-2001 7